Util…noua lege pt cei cu dizabilitati:

În anul 2023, persoanele cu dizabilități vor beneficia de o serie de măsuri de sprijin, precum bani pentru terapia de recuperare sub forma unor tichete acordate, anual, sume de bani pentru pregătirea transferului dintr-un centru rezidențial în comunitate sau pentru plata chiriei, a asigurării obligatorii sau a utilităților publice, în cazul unei locuințe închiriate din mediul privat, potrivit unei legi care a intrat în vigoare luni, 9 ianuarie 2023.

Legea 7/2023, publicată în Monitorul Oficial nr.19 din 6 ianuarie 2023, vizează ,,susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării”.

Noul act normativ stabilește, în primul rând, că persoanele cu dizabilități vor putea primi, începând cu luna aprilie, bani de la stat pentru terapia de recuperare. Mai exact, persoanele cu dizabilități vor putea beneficia, anual, de 12 tichete, dacă au un handicap grav, sau de șase tichete, dacă au un handicap accentuat. Aceste tichete vor fi acordate la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist, atât copiilor, cât și persoanelor adulte cu handicap.

În plus, Legea 7/2023 introduce în Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap noi beneficii pentru aceste persoane, printre care și cel de tranziție sau pentru locuire.

Un prim beneficiu este cel de tranziție, care reprezintă, conform Legii 7/2023, o sumă de bani acordată ori de câte ori situația o impune, de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, persoanei adulte cu dizabilități, pentru prevenirea instituționalizării acesteia sau pentru pregătirea transferului dintr-un centru rezidențial în comunitate, în baza evaluării nevoilor individuale de viață în comunitate ale acesteia.

Această sumă va acoperi ,,costuri de reparații, lucrări de adaptare a locuinței, achiziție a consumabilelor de uz casnic, mutare a bunurilor personale, transport, contractare de servicii necesare, de tip: igienizare, instalare de utilități, plata serviciilor sociale de care beneficiază în comunitate și alte cheltuieli necesare traiului independent sau în situații de urgență/criză”.

Cel de-al doilea beneficiu, cel pentru locuire, reprezintă o  ,,sumă de bani acordată de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile sub formă de indemnizație lunară persoanei adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, în baza evaluării nevoilor individuale de viață în comunitate, în vederea administrării unei locuințe de către aceasta se arată în prezenta lege.

Potrivit sursei citate, beneficiul pentru locuire va include plata chiriei pentru locuințele închiriate din mediul privat sau din fondul de locuințe sociale, plata asigurării împotriva dezastrelor naturale, a serviciilor de utilități publice și a reparațiilor curente.

Atât în cazul beneficiului de tranziție, cât și în cazul celui de locuire, modalitatea de finanțare, precum și condițiile de eligibilitate a beneficiarilor trebuie aprobate, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 7/2023, respectiv până pe 8 iulie 2023, prin hotărâri ale Guvernului.

Noua lege mai prevede că persoanele cu dizabilități pot beneficia de locuință în cadrul rețelei de locuire incluzivă, în baza evaluării nevoilor individuale de viață.

Locuirea incluzivă reprezintă o formă de găzduire bazată pe asigurarea respectării setului de standarde cu privire la principiile alegerii și controlului, nonsegregării, adaptării, accesibilității, sustenabilității, diversității, siguranței și separării furnizării locuirii de furnizarea serviciilor de sprijin.

Locuințele incluzive vor fi incluse într-o rețea ce va cuprinde locuințele din comunitate, închiriate, construite sau achiziționate ori în proprietate personală a persoanelor adulte cu dizabilități, care respectă setul de standarde de mai sus.

În perioadă ce urmează, autoritățile trebuie să stabilească detaliile cu privire la beneficiul. Astfel, până la începutul lunii iulie vor trebui să vină cu modalitatea de acordare, de organizare și funcționare, de finanțare și monitorizare a locuințelor din rețeaua de locuire incluzivă.

Totodată,  noua lege mai prevede ca persoanele adulte cu dizabilități să beneficieze de un îngrijitor informal, adică ,,o persoana necalificată, membru al familiei, rudă, prieten, vecin sau orice altă persoană care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților zilnice de către persoana cu dizabilități încadrată în grad de handicap grav sau accentuat, alta decât asistentul personal al persoanei cu handicap grav, asistentul personal profesionist sau însoțitorul acordat în sistemul unitar de pensii publice”.

Pe lângă toate aceste măsuri incluse în Legea 7/2023, persoanele cu dizabilități vor beneficia și de o a treisprezecea indemnizație.

Mai multe informații despre legea recent intrată în vigoare aici: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2022/pr718_22.pdf

Sursa: jurnal-social.ro