Metoda Feuerstein

Metoda Feuerstein pentru dezvoltarea abilităților cognitive

Metoda Feuerstein este utilizată în domeniul educațional prin dezvoltarea optimă a abilităților personale și a gândirii specifice vârstei și prin formarea abilităților de școlaritate. ,, Reuven Feuerstein a fost un psiholog român, și o personalitate marcantă în domeniul studiilor asupra dezvoltării cognitive.”

Programul  stimulează și dezvoltă abilitățile fundamentale de gândire, corectează și recuperează întârzierile în dezvoltare, punând la dispoziția copiilor: concepte, abilități, strategii, opţiuni şi tehnici necesare pentru a fi autonomi.

Obiectivele Metodei Feuerstein sunt următoarele :

✔Îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor și al adulților;

✔ Dezvoltarea strategiilor de învățare;

✔ Antrenarea și dezvoltarea memoriei;

✔ Dezvoltarea flexibilității cerebrale;

✔ Structurarea gândirii și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor;

✔ Modificarea comportamentului impulsiv;

✔ Stimularea și dezvoltarea capacității de învățare a copiilor cu rezultate școlare scăzute și a persoanelor cu dificultăți de învățare, de limbaj sau cu deficit de atenție;

✔ Dezvoltarea autonomiei, a independenţei şi a integrării socio-emoţionale;

✔ Îmbunătățirea performanțelor școlare și profesionale;

✔ Motivația intrinsecă în procesul de învățare;

✔ Comunicarea și înțelegerea mesajelor și instrucțiunior (codificare, decodificare);

✔ Îmbunătăţirea învăţării la persoanele defavorizate socio-cultural şi emigranţi;

Reabilitarea cognitivă a persoanelor cu afecţiuni cerebrale şi psihiatrice;

✔ Optimizarea cognitivă  și meta-cognitivă a persoanelor adulte,  în vederea creșterii calității vieții;

✔ Antrenament mental pentru situații competiționale (sportivi, elevi, studenți, cadre militare, în organizații, etc.);

✔ Ca program remedial pentru copiii cu deficiențe (copii cu probleme de comportament și/sau tulburare de adaptare, reducerea agresivității, tulburare din spectru Autist, sindrom DOWN; ADHD, tulburari psiho-emoționale, întârziere în dezvoltare, etc.).

Metode folosite:

FIE BASIC constă într-un set de activități de învătare ce au la bază jocul, activități care dezvoltă concepte de bază și abilități de gândire ale copiilor (3-8 ani), dar și ale adulților cu dificultăți de învățare sau de adaptare emoțională.

FIE STANDARD constă într-o serie de sarcini tip “creion și hârtie” al căror nivel de dificultate și abstractizare crește treptat. Acest modul este aplicabil adulților și copiilor cu vârste de peste 9 ani.