Învațare Verbală Motorie – VML

Învăţarea verbală motorie/ Verbal Motor Learning – VML

Caracteristicile cele mai importante ale apraxiei sunt incoerenţa în producerea sunetelor, tulburările motorii orale, imitaţia verbală deficitară, ritmul de vorbire deficitar (prozodie) etc. În unele cazuri, apraxia poate fi tulburarea principală, iar în altele se poate manifesta ca parte a altor tulburări mai complexe, cum ar fi autismul, retardul mental, paralizia cerebrală.

Un copil cu apraxie vrea şi încearcă să vorbească, dar nu ştie cum să vorbească. Apraxia de vorbire la copii este un sindrom cu origine în planificarea motorie care afectează capacitatea practică a individului de a-şi planifica vorbirea. Cauzele acestui sindrom sunt absenţa de input senzorial sau tulburările de planificare motorie şi nu anomaliile de ton, lipsa de tonus muscular sau lipsa de motivaţie.

Metoda VML a fost elaborată în Israel, în ebraică, prin intermediul experimentelor clinice cu copii afectaţi de apraxie. VML este o metodă structurată care implică:

    • O evaluare pe baza unui protocol şi a unui formular de evaluare specific;
    • O analiză a stării copilului pe baza unui formular de analiză specific;
    • Tehnici manuale;
    • Principii de învăţare motorie aplicate la diferite niveluri şi dimensiuni ale metodei.

Metoda VML se foloseşte de principii de învăţare motorie care consideră că problemele de planificare motorie sunt componenta principală a apraxiei. Totuşi, obiectivele în planul limbajului şi al comunicării au o pondere importantă în evaluare, în analiză şi în planul de intervenţie. În plus, pentru fiecare vocală, consoană, silabă şi cuvânt, există tehnici speciale care ajută copilul să înveţe cum să imite sunetul dorit.

La început, metoda VML a fost folosită pentru tratarea copiilor cu autism şi apraxie. În ultimii ani, metoda a fost încercată atât pe cazuri prezentând diferite sindroame, cât şi pe cazuri de apraxie cu diferite grade de gravitate, de la copii lipsiţi de orice capacitate verbală şi prezentând forme grave de apraxie orală motorie, până la copii cu tulburări de vorbire minore.

Metoda VML îi poate ajuta pe copiii cu apraxie sau cu alte întârzieri de vorbire (în principal cele având cauze de natură motorie). Nu există o limită de vârstă în ce priveşte folosirea metodei, dar planul de intervenţie poate varia în funcţie de vârsta pacientului.